Over L.T.C. De Drie Posten

1.   Tennispark
Bolsward beschikt over een prachtig gelegen tenniscomplex met 6 gravelbanen. Het complex is gelegen aan het Hoog Bolwerk / Hoek Eekwerdlaan te Bolsward. Alle banen kunnen ‘s avonds verlicht worden. De banen zijn eigendom van de Tennisvereniging 'De Drie Posten'. Alle leden van de vereniging hebben vanaf begin april tot uiterlijk 1 november vrij toegang tot de banen.
2.    Vereniging            
Tennisvereniging L.T.C. De Drie Posten, opgericht in 1937, is een actieve vereniging met ongeveer 300 leden. Naast het bestuur is er een aantal commissies, dat zorgt voor de goede gang van zaken, zoals de jeugdcommissie, de baancommissie, de wedstrijdcommissie en de kantinecommissie. Bovendien zijn er talloze vrijwilligers, die enthousiast allerhande taken uitvoeren, zoals  onderhoud van de baan, schoonhouden clubgebouw, barwerkzaamheden in de kantine, enzovoorts.
3.    De kantine is telefonisch bereikbaar onder nummer: 0515 - 574001