Contact met je club

Wil je informatie of wil je iets vragen, stuur dan een e-mail aan info@dedrieposten.nl

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vòòr 31 december, in verband met opzegging bij de tennisbond.

U kunt uw opzegging richten aan: 

Mw G. Yska ,secretaris van de tennisvereniging De Drie Posten.
Hoogstraat 35
8701 JR  Bolsward

 

Verzoek om bij opzegging uw emailadres te vermelden.