doorlopende machtiging contributie

DOORLOPENDE MACHTIGING

 

Hierbij machtig ik tot wederopzegging de Ltc De Drie Posten de verschuldigde contributie en eventuele lesgelden van onderstaande leden van mijn rekening af te schrijven

 

·        Vul onderstaande gegevens volledig in;

·        Per gezin kunt u één formulier gebruiken, als het bank/gironummer hetzelfde is;

·        Bent u op een van de betaalavonden verhinderd, dan dit ingevulde en ondertekende formulier meegeven aan een ander.

 

 

Lidnummer

Naam:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam:…………………………………………

 

Adres:……………………………………Woonplaats……………………………

 

Emailadres:…………………………………………………………

 

Bank/Giro nummer:………………………. …………………

 

 

 

 

(handtekening)……………………………………………..